Snoezelen terápia

Snoezelen terápia

 

Ez a terápia minden sérülésnek hasznos, és ami nagyon fontos, örömet ad. Olyan körülmények között fejleszti a gyerek/felnőtt érzékszervi észlelését, hogy a tanulás jelleg egyáltalán nem kerül előtérbe.

Snoezelen – holland szó – és módszer – az ellazított, élvezetes pihenésre.

A Snoezelen szobában kétféle tartalommal zajlanak a tevékenységek. Az egyik a pihentető, lazító jelleg, a másik inkább terápiás hatású felhasználás.

1

 •    Terápia: Ebben az esetben a pszichés alapfunkciók aktivizálása, fejlesztése a cél. A felkínált ingereken (kellemes zene és fényeffektusok szokatlan egyvelege, érdekes diák, zajok, zörejek, színek) keresztül a sérült fiatal új, pozitív tapasztalatokat gyűjthet, megtanulhatja a kikapcsolódás technikáját, oldhatja feszültségeit. Megtanulhat intenzíven érzékelni, kellemes ingereket felvenni, befogadni, használni. Mindezek segítik a felfedezést és a fejlődést, az életminőség javulását. A snoezelen terápia során fejleszthető: hallás, ízlelés, szaglás, tapintás, szem-kéz koordináció, ok-okozat kapcsolatának felismerése, kommunikáció, pihenés, passzív stimuláció, szabadidő, játék. Az inger-gazdag környezet élményének felkínálása önmagában is nonverbális kommunikációs bázist nyújt, így számos területen biztosít terápiás lehetőséget. A saját test megtapasztalását, taktilis és kinesztetikus ingerek biztosítását segíti elő a vízágy és a babzsák-fotel alkalmazása.

•    Relaxációs jelleg: A Snoezelen egy fenyegetések nélküli, biztonságos környezet.  Az érzékek általi megtapasztalás segíti a gátlások, félelmek oldását növeli az érdeklődést, nyitottá tesz a környező világ öntevékeny felfedezése iránt. A Snoezelen szoba berendezésénél alapelvnek kell tekinteni a biztonságos, meleg, harmonikus, esztétikus nyugalmat árasztó, több érzékszerve ható környezet kialakítását. Meleg, nyugodt hangulatot árasztanak a színek és fények játékán alapuló látványelemek: a színes fénycsövek, fényoszlopok, diszkó-gömb, párologtató, tükörgömb, olajvetítő és a tükör-borítású falfelület. A relaxációt segíti elő a terápiás idő közben hallható halk, nyugtató hatású muzsika.

 2

Milyen eredmények várhatóak a terápia alkalmazásától?

A meghitt atmoszféra, a stressz-mentes, a relaxációs lehetőség elősegíti a mentális egészség megőrzését és a regenerációt.  A biztonságos, nyugalmat árasztó környezet oldja a félelmeket, a feszültséget, ellazulnak, oldódnak a görcsös izmok. A kétszemélyes kapcsolat elemi kommunikációs csatornákat nyithat meg és elősegítheti a kölcsönös interakció kialakulását is. Az intim helyzet elősegítheti a gyermekek teljesebb megismerését, reakcióik, jelzéseik, kifejezéseik pontosabb megértését.

 Az autisták esetében egy-egy élénkebb inger elősegítheti a saját világból való kilépést. A kétszemélyes kapcsolat, a nyugalmat árasztó környezet alapja lehet az interakciók kialakításának.

 Jó hatással van hiperaktív gyerekekre is.