Author: mosoly

Városi Adventi kalendárium

Idén idezeteket rejt a kalendárium!A Városháza előtti téren december 24-ig a város iskolái, óvodái és szociális intézményei, egyesületei által választott idézteket olvashatunk minden nap.🎄Az első „ablakot” a Mosoly EGYMI töltötte fel szeretettel! 🎄

Felügyelet.

A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27.§. szerint 7-18 óra között felügyeletet biztosítunk.

Tanszercsomag

„Tisztelt Szülő! Az elmúlt tanévek kezdetén Ön és az Ön gyermeke(i) ingyenes tanszercsomagot kapott/kaptak az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 projektből. A tanszercsomagot Ön akkor vehette át, ha az osztáskor bemutatásra került a rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre (továbbiakban: RGYK)...