Mindenki egyért, EGY MIndenkiért – Mosoly EGYMI
Nézz be hozzánk, ismerj meg minket, tanulj nálunk!

 

Intézményvezető: Siketné Zsiga Judit

 

A MÚLTUNK:

 

Az NGYIK ( későbbi nevén RIDENS) szakképző és speciális szakképző iskola 1998-ban kezdte meg a működését egy komplex szakképző, rehabilitáló és foglalkoztató program keretében. A kormányhatározattal is támogatott program arra a felismerésre épült, hogy hazánkban több tízezerre tehető azoknak a 14-25 éves fiataloknak a száma, akik egészségkárosodásuk miatt nem szerezhettek szakmai képesítést, így az önálló életvitelük akadályozott, abban segítségre, esetlegesen állandó vagy időszakos felügyeletre, támogatásra szorulnak; illetve hogy a közoktatási intézményrendszer addigi infrastrukturális feltételei nem teremtették meg számukra az akadálymentes tárgyi és védett pedagógiai körülményeket, a rehabilitációt és a munkaerő-piaci elhelyezkedés támogatását. Alapfeladatunk a fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, munkába állásra felkészítése, szakmai végzettség megszerzésének biztosítása volt, a lehetőségeik növelésének érdekében. A szakképzés mellett a kezdetektől biztosítottunk kollégiumi ellátást és rehabilitációs foglalkozásokat a tanulók számára. A középiskolai képzések mellett 2017. szeptember elsejétől általános iskolás tanulók ellátását is biztosítjuk. Az első tanévben egy korábban más intézményben működő, eltérő évfolyamú és képességű diákokból álló autista osztálynak adtunk otthont. Nagy örömmel és sok munkával igyekeztünk a lehető legtöbb szakmai támogatást nyújtani a gyermekeknek és szüleiknek, pedagógusaiknak.

A JELENÜNK:

 

2018 szeptemberétől Egységes Módszertani és Gyógypedagógiai Intézményként lehetőséget nyújtunk azon sajátos nevelési igényű tanulóknak, akik az integrált oktatás keretein belül nem tudnak teljesíteni. A hozzánk csatlakozó utazó gyógypedagógusi/ konduktori hálózat feladata a Balassagyarmati Tankerületi Központ által fenntartott integráló többségi iskolákban tanuló sajátos nevelési igényű diákok szakszerű fejlesztése, rehabilitációja. A feladatok megvalósítása érdekében intézményünk kapcsolatot tart fenn a többségi nevelési oktatási intézményekkel, utazó gyógypedagógusi ellátást biztosít a szolgáltatást igénylő intézményekben. 2020. szeptember 1-étől gyógypedagógiai óvodai feladatokat és vállaltunk, külső feladatellátási helyen.
Intézményünk felépítése:

– Általános iskolai intézményegység
– Középiskolai intézményegység, ezen belül: Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola
– Kollégiumi intézményegység
– Utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység
– Óvodai intézményegység

A 2018.09.01. napján létre jött a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a RIDENS iskola 20 év alatt összegyűlt értékeire, jó gyakorlataira, eredményeire és szakmai közösségére alapozva.

Küldetésünk:

A hatókörünkbe kerülő minden SNI tanuló szakszerű és minőségi ellátást kapjon. 

Célunk:

Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként célunk a térség intézményeinek, pedagógusainak hasznára válni, minden olyan segítséget megadni, amely hozzájárulhat az ellátandó gyermekek fejlődéséhez, sikereihez és megkönnyítik a velük foglalkozó szakemberek munkáját. A szülőkkel való kapcsolattartás, az Ő megsegítésük szintén küldetésünk része.

A JÖVŐ
 

Jövőképünk: 

Olyan intézményt hozunk létre, ahol együttműködő, szakmailag felkészült munkatársak magas színvonalon oktatják, nevelik és fejlesztik integrált és szegregált formában az sajátos nevelési igényű tanulókat. A hatókörünkben lévő integráló iskolák pedagógusainak munkája módszertani támogatásunk hatására magas színvonalú és szakszerű lesz. Társadalmi környezetünk felé magas értékrendet képviselünk a fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok ellátásával és elfogadásával kapcsolatban. 

Értékeink: 

– Gyermekközpontúság
– Családias légkör
– Sok éves szakmai tapasztalat
– Erős innovációs készség
– Nyitottság a szakmai módszertani megújulásra

Balassagyarmat, 2020.09.01.

Siketné Zsiga Judit
intézményvezető