Számítógépes adatrögzítő

Számítógépes-adatrögzítő

Tagozat kódja: 0701

Képzési idő: 1+2 év

Felvehető tanulók száma: 11 fő

Képzési profil

Tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos), mozgás-, hallás, látássérült, autista, az állapotok esélyegyenlőségének biztosításával, megnövelt képzési idővel, speciális többlettel (eszköz, módszerek), jelzett felmentések érvényesítésével.


Speciális tantervű programokból adaptált helyi programok szerint.* A részszakképesítések
időtartama 2 év + a szakmára való bekerülés előzetes feltétele a 9. előkészítő évfolyam elvégzése +1 év.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

  •  Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában.

  • Bemeneti kompetenciák

  • Egészségügyi alkalmassági követelmények

  • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek