Rehabilitáció

A Kollégiumban folyó rehabilitációs munkák

Pedagógiai rehabilitáció

 • Fejlesztési területek egyéni és kiscsoportos formában
 • Anyanyelvi és matematikai készségek fejlesztése
 • Tanulási zavarok (dyslexia, dysgraphia és dyscalculia) korrekciója Meixner-módszerrel
 • Kognitív képességek fejlesztése (figyelem, emlékezet, szeriális észlelés, téri tájékozódás stb.)
 • Egyéni- és kiscsoportos beszédfejlesztés
 • Szurdopedagógiai fejlesztés
 • Felkészítés a családi életre /csoportos és egyéni egészségnevelés/
 • Drog, alkohol, dohányzás prevenciója és az áldozattá válás megelőzése /a rendőrség DADA programjának szakembereivel együttesen/

Orvosi rehabilitáció

Elektroterápia

 • Különböző kisfrekvenciás elektroterápiák alkalmazása (Tens-kezelés)

Mechanoterápia

 • Gyógymasszázs
 • Egyéni és kiscsoportos mozgásfejlesztés konduktív pedagógiai módszerrel
 • Tartásjavító torna a gerincproblémák megelőzésére, korrekciójára
 • Gyógyúszás foglalkozások

Pszichoterápia

 • Lovaglás
 • Énkép korrekció:
  • A hiányos önismerettel, torz énképpel rendelkező fiatalok megtanítása arra, hogy helyes, reális látással rendelkezzenek.
  • Reálisan lássák magukat és főleg saját környezetüket.
  • Személyiségfejlesztés tükör-módszerrel.

Egészségügyi célú rehabilitáció

 • 24 órán át folyamatos egészségügyi felügyeletet biztosítunk

Szociális rehabilitáció

 • Az iskola jelzőrendszerként működik a szülő, gyermekvédelem, és a Polgármesteri Hivatal felé.
 • A diákot megillető támogatás elérésének segítése (családi pótlék, rokkantsági járadék) ill. tanulmányi pályázatok.

Egyéni segítő beszélgetések

 • Minden jellegű problémában a diák segítése.
 • Zsebpénzkezelésre, pénzbeosztásra való nevelés.
 • A pedagógusok nevelő-felvilágosító munkájának segítése.

Erkölcsi nevelés

 • Felvilágosító filmek vetítése és megvitatása.
 • Előadások, szóróanyagok, ismeretterjesztő kiadványok megvitatása.
 • Külső rendezvényeken való részvétel.